Plakater

Jeg designer plakater til bruk i ulike sammenhenger, som til messer, utstillinger, gatebukker m.m. Ditt visuelle uttrykk vil bli ivaretatt, slik at budskapet kommer tydelig frem, og samsvarer med den visuelle profilen dere bruker på alt annet materiell.

Dette vil skape gjenkjennelse om din bedrift ut til kunden.