Annonser

Jeg designer annonser som skal på trykk i avis eller magasin, eller skal være digitale på en nettside eller sosiale medier.

Det grafiske uttrykket til bedriften vil bli tatt vare på, slik at man tydelig ser din profil.